Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2015

awesomella
- Jesteś szczęśliwa? - Co takiego? - Pytam, czy jesteś szczęśliwa. Co w tym dziwnego? - To bardzo niedyskretne pytanie. - Dlaczego? Czy to wstyd być szczęśliwym? - Nie, chyba nie... - No to znaczy, że nie jesteś szczęśliwa. Bo się wstydzisz. Każdy się wstydzi być nieszczęśliwym. To tak jak nie odrobić zadania albo mieć pryszcza. Wszyscy, którzy nie są szczęśliwi, czują się winni jak przestępcy.
— Sławomir Mrożek "Tango"

March 26 2015

awesomella
6327 f5aa 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viaknicKnack knicKnack

February 23 2015

awesomella
0039 edd0
Reposted frompesy pesy viafreakish freakish
1402 e593 500

in-catz-we-trust:

why cant more people realize this?

Reposted fromfrillysherlock frillysherlock viafreakish freakish
awesomella
awesomella

Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu.

— Milan Kundera
Reposted fromfreakish freakish
1875 a797 500
Reposted fromtwice twice viafreakish freakish
awesomella

February 17 2015

awesomella
2424 747c 500
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
awesomella
Widzimy kobiecość w błysku kobiecych oczu , w trosce o tych , których kochamy , w gniewie wobec niesprawiedliwości , w bezwarunkowej miłości do wszystkiego co istnieje. Można ją znaleźć w kołyszących się biodrach i śmiechu do rozpuku , tak samo jak w rozpaczy nad krzywdą i wykorzystywaniem niewinnych dzieci . Jest w pocałunku złożonym na szyi ukochanego i w bijącym sercu , które zaufało na tyle , aby się odsłonić . Znajdziesz ją w gwałtownych burzach i rześkich , jesiennych porankach . Jest tutaj , w głębi twojej tęsknoty , w karmiących piersiach , w butwiejących liściach , i w głosie , który szepce prawdę. 
Jest tą , która potrząsa tobą , gdy żyjesz , idąc na kompromis i tą , która tańczy z tobą w ekstazie . 
Kobiecość we wszystkich postaciach - dzika i kolorowa , szara i nieruchoma , nieustannie zmieniająca kształt . 
Jest głosem wybierającym miłość ponad wszystko , nie wykluczając niczego
— "KOBIECOŚĆ" Chameli Gad Ardagh
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

February 02 2015

awesomella
5229 9fed
Reposted fromnyaako nyaako viaknicKnack knicKnack
0514 85a5
Reposted fromfuckblack fuckblack viadunkelbunt dunkelbunt
awesomella
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromohwow ohwow viacytaty cytaty

December 10 2014

awesomella
4979 d5b3
Reposted fromfoods foods

December 02 2014

awesomella
4862 619a
Reposted fromOnlyRed OnlyRed viafoods foods

November 29 2014

awesomella
7364 3994 500
Reposted fromfoods foods

November 16 2014

awesomella
1290 73a6 500
Reposted fromfoods foods
awesomella
3340 c8d6 500
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl